- Systemet utviklet med hjelp fra Telenorfondet
Refusjon innbetalt trening og medlemsavgift GIF

Søskenmoderasjon er hos GIF erstattet med familetak og søknad om refusjon.

For detaljerte retningslinjer se:
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948496499

Vi gjør oppmerksom på at din IP adresse blir lagret ved denne registreringen

d
Personalia og annen info
Foresattes navn
Adresse
Epost
Kontonr
Format: xxxxxxxxxxxx (11 siffer)